Vítejte na stránkách e-learningového kurzu Moderní vinař!

Tento e-learningový kurz je součástí nově vytvořeného vzdělávacího programu Moderní vinař - vzdělávání pro úspěch na současném trhu (zkráceně Moderní vinař), jehož součástí je i praktické dvoudenní školení.

Moderní vinař je nový vzdělávací program, který kombinuje výhody e-learningu a dvoudenního praktického školení. Určen je zejména malým a středně velkým vinohradníkům a vinařům, přístupný je však i široké veřejnosti.
Program vznikl zčásti inovací kurzu Chemický rozbor vína, přičemž díky samostudiu s využitím počítače a internetového připojení došlo k rozšíření obsahu teoretických znalostí a díky dvoudenní praktické části bylo studium doplněno o individuální nácvik práce s Malou vinařskou laboratoří a ochutnávku vybraných zástupců vín a vinných produktů.

Autory e-learningu jsou renomovaní odborníci - doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., doc. Ing. Josef Balík, Ph.D., Ing. Jan Stávek, Ph.D., Ing. Jiří Sedlo, CSc. a Ing. Petr Gondáš.

Ke studiu jak e-learningu, tak praktické části, je možné se přihlásit na stránkách Národního vinařského centra v sekci Kurzy a semináře. E-learning je možné začít studovat kdykoliv, termíny nejbližší praktické části jsou průběžně zveřejňovány také na této stránce.

Cena e-learningu zahrnuje roční přístup ke studiu. Kurzovné na praktické školení pokrývá náklady na lektory, degustovaná vína, pomůcky pro rozbory vín, tiskové podklady ke kurzu a drobné občerstvení (voda, káva, čaj). Ubytování a stravu si účastníci zajišťují individuálně.

 

Nejbližší termín praktické části: pravděpodobně v 1. čtvrtletí 2022

Aktuality

11.02.2017 16:31
Další možnost mají vinaři, vinohradníci ale i milovníci vína, kteří absolvovali e-learningovou...
28.02.2016 17:39
Ve dnech 25.-26. 2. 2016 se v přednáškovém centru ve Valticích sešli zájemci o dokončení...
20.03.2015 19:21
Již podruhé mají vinaři, vinohradníci ale i milovníci vína, kteří se chtějí s problematikou...
07.05.2014 10:17
Zájemci z řad vinohradníků, vinařů i široké veřejnosti se ve dnech 24.-25. dubna 2014...
07.02.2014 17:00
Absolvujte e-learningovou část, přihlaste se na první termín praktické části pro veřejnost a...
15.04.2013 13:38
Národní vinařské centrum ve Valticích vytvořilo a pilotně odzkoušelo v předešlých měsících moderní...
18.02.2013 15:53
Ve dnech 22. - 23. 1. 2013 se v prostorách přednáškového sálu Národního vinařského centra ve...
22.12.2012 15:02
Spustili jsme e-learningovou část nového vzdělávacího programu Národního vinařského centra. Zčásti...

Aktuality

11.02.2017 16:31
Další možnost mají vinaři, vinohradníci ale i milovníci vína, kteří absolvovali e-learningovou část vzdělávacího programu Moderní vinař, k absolvování navazující praktické části. Pokud se chtějí s problematikou vinařství seznámit hlouběji, mohou zakončit studium ve Valticích ve dnech 16.-17....
28.02.2016 17:39
Ve dnech 25.-26. 2. 2016 se v přednáškovém centru ve Valticích sešli zájemci o dokončení vzdělávacího programu Moderní vinař. Studium začali jeho e-learningovou částí, kterou absolvovali individuálně v domácím prostředí, a zde si pod vedením lektorů své vědomosti rozšířili o nejnovější poznatky z...
20.03.2015 19:21
Již podruhé mají vinaři, vinohradníci ale i milovníci vína, kteří se chtějí s problematikou vinařství seznámit hlouběji, možnost doplnit e-learningovou část vzdělávacího  programu Moderní vinař o jeho praktickou dvoudenní část. Zakončit studium mohou ve Valticích ve dnech 2.-3. dubna 2015....
07.05.2014 10:17
Zájemci z řad vinohradníků, vinařů i široké veřejnosti se ve dnech 24.-25. dubna 2014 zúčastnili prvního běhu praktické části nově vytvořeného vzdělávacího programu Moderní vinař. Ten sestává z e-learningové části, kterou si zájemci nastudovali v pohodlí domova, a následné dvoudenní...
07.02.2014 17:00
Absolvujte e-learningovou část, přihlaste se na první termín praktické části pro veřejnost a získejte široké penzum informací.... Pro náhled do e-learningu se přihlaste do ukázkové demoverze. Na kurz (jeho obě části) se můžete přihlásit v sekci Kurzy a semináře na webu Národního vinařského centra.
15.04.2013 13:38
Národní vinařské centrum ve Valticích vytvořilo a pilotně odzkoušelo v předešlých měsících moderní formu vzdělávání o vinohradnictví, vinařských technologiích, legislativě a marketingu. Jednalo se o kombinovanou formu studia pomocí e-learningového prostředí a praktické části. Kurz „Moderní vinař“...
18.02.2013 15:53
Ve dnech 22. - 23. 1. 2013 se v prostorách přednáškového sálu Národního vinařského centra ve Valticích uskutečnil 1. pilotní běh praktické části připravovaného kurzu Moderní vinař. Po předchozím prostudování e-learningové části se ho zúčastnilo 14 osob z řad cílové skupiny - vinařských...
22.12.2012 15:02
Spustili jsme e-learningovou část nového vzdělávacího programu Národního vinařského centra. Zčásti se jedná se o inovaci doposud pořádaného kurzu Chemický rozbor vína v technologii vinařství, která je doplněna o nácvik praktických dovedností, k níž je přidána teoretická průprava v oblastech...

Úvod

16.07.2013 11:10
"Moderní vinař" je nový vzdělávací program o vinohradnictví, vinařských technologiích, legislativě a vinařském marketingu, který kombinuje výhody studia pomocí e-learningu a dvoudenního praktického školení. Svým zaměřením, rozsahem i formou je v nabídce kurzů o víně u nás ojedinělý. Kurz...
16.07.2013 11:07
První (e-learningová) část programu zahrnuje celkem 12 lekcí o víně zpracovaných do moderní vzdělávací formy studia. Obsahuje výukové texty, obrázky, ukázková videa a testy. Osnova e-learningové části kurzu 1) Založení a výsadba vinice 2) Pěstování révy vinné 3) Vinifikace...
16.07.2013 11:06
Zájemci o studium se mohou s e-learningovým kurzem blíže seznámit prostřednictvím demoverze na těchto stránkách, viz sekce E-learning. Naleznete zde ukázku vybraných kapitol kurzu - odborné texty, obrázky a fotografie a také dvě videoukázky. Vyzkoušet...

Kontakt

Národní vinařské centrum, o.p.s. Sobotní 1029, Valtice
691 42
519 352 072, 602 769 743 seminare@vinarskecentrum.cz